Ändra PHP-version på en webbplats

Denna är flyttad till vår nya KB: https://intercom.help/vaia/sv/articles/5356044-andra-php-version-pa-en-webbplats

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (4 Oy)