Artiklar

Distansbackupen avbröts, vad gör jag?

Det kan finnas flera orsaker till varför backup avbryts, men om det är "oförklarligt" och man...

Beräkning av kvota

Med version 7.15.6.38 (Vildmarksdata uppgraderade i juni 2018) så ändrades beräkningen av kvotan,...

Fixa indexeringsproblem

Vid vissa tillfällen kan man behöva "rensa bort" indexeringsfiler för att få backup att...

Hantering av krypteringsnycklar

I och med uppgraderingen av Distansbackup till version 7 så förändrades hanteringen av...

Hitta kvota i kundzonen

Inne i kundzonen kan man se både hur mycket stor kvota man har på sitt konto och hur mycket som...

Hur kör jag en manuell backup

För att starta en backup manuellt går du in på din ACB/OBM-klient och klickar på...

Hur man aktiverar debug-läge

Om Distansbackup krånglar så kan man ibland behöva slå på debug-läget för klienten. Detta gör man...

Hur man kör dataintegritetskontroll

Så här kör du en dataintegritetskontroll Logga in i din ACB- eller OBM-klient Gå in under...

Komma igång med distansbackup

Denna guide utgår från att du redan har ett distansbackupkonto, antingen ett prova-på (trial)...

Macanvändare och distansbackup ACB

Om man kör DistansBackup på en Mac och byter dator och har problem med att ändra sitt backupset i...

Manuell installation av hotfix

Ibland kan man bli tvungen att manuellt installera en uppdatering (hotfix) för sin...

Ta bort borttagen mapp från urvalet i Distansbackup

Om man har tagit backup av en mapp och sen tar bort den mappen på datorn så kan man inte längre...

Uppdatering av distansbackupservern 20160901

Denna info har gått ut till kontaktpersonerna för de kunder som har distansbackupkonton,...

Varför körs inte min backup

Det kan finnas olika orsaker till varför backup inte körs. Vår backupserver upptäcker att...

Ändra lösenord på ett Distansbackup-konto

Logga in i kundzonen och klicka på tjänsten för kontot som du vill byta lösenord på. I menyn till...

Ändra uppgifterna om windowsanvändaren

För att backup ska kunna köras behöver man ibland ange en windowsanvändare med...